Uztaro 0 (1990)

Ezezko nominalizazioak bizkaieraz

Egilea(k):
Iñaki Gaminde Terraza
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
85-97
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honen bidez, Bizkaian ezezko nominalizazioetan \"ez\" adberbioa ager dakigukeen kokagunea ezagutarazi gura da. Kokagune horren arabera jokabide nagusi bi agertzen zaizkigu; batean, \"ez\" aditz-izenaren aurrean agertzen da, berau ekialdeko joera nagusia izanda, eta bestean, ostera, aditz-izena urratuz, aditz-partizipioaren ostean agertzen da, berau mendebaldeko joera nagusia izanda. Beste kasu askotan jazotzen den legez, hemen ere Gernikako itsasadarretik hasita Bizkaia goitik behera erdibitzen duen isoglosa berriro agertzen zaigu.