Uztaro 87 (2013)

Artearen eta subjektuaren eraikuntza: Nan Goldin-en aukera, intimitate-kontakizunak askatze-errepresentazio gisa

Egilea(k):
Oihana Garro Larrañaga
DOI:
10.26876/uztaro.87.2013.1
Jakintza-arloa:
Artea
Orrialdeak:
5-22
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honetan artearen bidez subjektu garaikidea eraikitzeko aukeren baldintza posibleak aztertzen dira. Lan artistikoa, askatze-errepresentazio bat izan ahal den neurrian, proposatzen da subjektu artista eraikitzeko tresna gisa, eta eraikitze modu hori bereizten da lotze-errepresentazioek eta instituzioek soilik eraikitako subjektu garaikidearengandik. Auzi hori azaltzeko Nan Goldinen (Washington, 1953) egiteko modua aztertuko da. Artista horrek familia-argazkietatik abiatuz intimitatearen narrazioa egiten du, azken 40 urteetako irudi-eguneroko baten bidez bizitza kontatuaz. Goldinen ibilbideaz gogoeta egitean, haren bizitzako bi une memoria eta argazkilaritza ulertzeko bi modurekin jarri ditugu harremanetan; gainera, bere familia-albumean intimitateari eta memoriaren izaerari ematen dien tratamendua aztertzen da.

GAKO-HITZAK: Subjektuaren eraikuntza · Familia-narrazioak · Identitate narratiboa · Memoria · Argazkilaritza · Intimitatea.

Art and subject construction. Nan Goldin´s option, creating intimacy as anexercise of freedom

This article delves into the conditions that allow for the construction of thecontemporary subject through art. I contend that artistic work is a tool that enables a twofoldconstruction of the artist, based on institutions and representations of subjection, and alsoon representations of liberation. In order to analyze this process, I concentrate on the familynarrative developed by contemporary artist Nan Goldin (Washington, 1953) over the lastforty years. In her visual diary of intimacy, Goldin meditates upon the characteristics ofidentity construction through family photos. In analyzing Goldin\'s trajectory, the article putsinto dialogue two moments in her personal life with different conceptions of photographyand memory. In addition, my study analyses the treatment that Goldin gives to intimacy andmemory in her diary, and shows that creating intimacy through art can be interpreted as anexercise of freedom.

KEY WORDS: Subject construction · Family narratives · Identity narrative · Memory · Photography · Intimacy.