Uztaro 89 (2014)

Kategoria-aleen tipikotasunaren efektua berreskuratzeak eragindako ahanztean

Laburpena:

Sistema kognitiboak baditu oroimenetik informazioa modu eraginkorrean berreskuratzen laguntzen dioten egokitzapen-mekanismoak, besteak beste, inhibizioa, hau da, zerbait gogoratu nahi dugunean kontzientziara heltzeko lehian dabilen informazioa blokeatzea. Berreskuratzeak eragindako ahanztea inhibizio modu bat da eta, horretan sakontzeko, kategoria semantikoak erabiliz kategoria-aleen tipikotasuna (altua, baxua) eta ikaste-fasean erabilitako aurkezpen formatua (zorizkoa, taldekatua) aztertu ziren. Berreskuratze-praktikaren momentuko lehiakortasunak ale tipikoen inhibizioa sorrarazi zuen; ez, ordea, tipikotasun baxuko aleen ahanztea. Bestalde, inhibizioa zorizko eta taldekatutako aurkezpenetan azaldu zenez, aleen aurkezpenformatua ez da aldagai erabakigarria kategorien gogoratzean berreskuratzeak eragindako ahanztea sorrarazterakoan.

GAKO-HITZAK: Berreskuratzeak eragindako ahanztea · Kategoriak · Aleen tipikotasuna · Gogoratzea.

The role of exemplar typicality in category retrieval-induced forgetting

The cognitive system has adaptive mechanisms that help us to efficiently retrieve information from memory. One of these mechanisms is the inhibition of competing information that comes to mind when remembering. Using semantic categories, the effects of exemplar typicality (high, low) and presentation format (random, grouped) on retrieval-induced forgetting were examined. Exemplar typicality was the decisive factor in the occurrence of retrieval-induced forgetting. Competition during retrieval practice rendered inhibition to the typical exemplars, but retrieval-induced forgetting did not occur for low-typicality exemplars. Furthermore, inhibition appeared with random and grouped presentations, suggesting that the presentation format of the exemplars is not a critical factor in modulating retrieval-induced forgetting in a category-cued recall task.

KEY WORDS: Retrieval-induced forgetting · Categories · Exemplar typicality · Recall.