Uztaro 89 (2014)

Kirol-politika, jokoa ala jolasa?

Egilea(k):
Juan Aldaz Arregi
DOI:
10.26876/uztaro.89.2014.5
Jakintza-arloa:
Soziologia
Orrialdeak:
79-89
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Jarraian aurkezten den artikulu honen helburua, bereziki, erakunde lokaletan, Erakundeen Ebaluatze eta Ikaskuntza Gaitasun Eraikuntzaren bitartez ebidentzietan oinarrituriko kirol-politika bat sustatu beharra azpimarratzea da. Zentzu horretan, badirudi, kirolak nolabaiteko paper anbibalentea jokatzen duela gure gizarteetan zeren, guztirako balio baitu eta ezertarako ez baitu balio, edo beste modu batean esate aldera, paper zentral bat izatetik hutsaren hurrengoa izatera pasatzen ari da egun bizi dugun kontingentzia sozioekonomikoan, lehenengoetarikoa izaten ari baita murrizketak pairatzen. Beharbada ez du guztirako balio, ez behintzat hala moduz, baina bai askorako gizarte baten garapenean estrategikoak diren osasuna, kohesioa eta antzeko dimentsioak landu eta garatze aldera. Kontua da, zenbateraino kapaz garen kirol-politikak dimentsio horiek garatzerako orduan egiten duen, edota egin lezakeen, ekarpena ebidentzia bitartez adierazteko. Azken batean, kirolaren politika joko modura ala jolas modura ulertzen dugun argitzea premiazkoa dugula aldarrikatzen da artikulu honetan, inolako ezbairik gabe asko baitugu galtzeko gizarte modura kirol-politika, eta haren gobernantza, serio hartzen ez dugunean.

GAKO-HITZAK: Ebaluazioa · Kirol-politika · Gobernantza · Egitura likidoak.

Sport Policy, a game or a sport?

The aim of this communication is to emphasize the need to promote evidence based policy in the sport system trough the capacity building to evaluate and learn of local institutions. In this sense, it seems that sport has an ambivalent role in our societies because it goes from being a useful tool to a useless tool depending on socio-economic contingencies (see the reduction in its budgets). Sport may not solve all problems, but we are sure that sport can play an important role in the development of any society strategic dimensions such as health, integration, etc.. The question is whether or not we are able to measure the real contribution that sport makes to these dimensions. In short, we believe it is vital to clarify the meaning we give to the sports policy since, what is certain is that failure to take seriously its governance, we have much to lose.

KEY WORDS: Evaluation · Sport policy · Governance · Liquid Organizations.