Uztaro 89 (2014)

Plastikaren eta Ikusizkoen Hezkuntza EAEn: zer-nolako arte-hezkuntza ahalbidetzen dute testuliburuen irudiek?

Laburpena:

Ikerketa honetan Euskal Autonomia Erkidegoko eskoletan zer-nolako arte-hezkuntza jorratzen den aztertu da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan Plastikaren eta Ikusizkoen Hezkuntzarako testuliburuen irudiei erreparatuz. Ondorio nagusia hau da: ikuspegi zaharkitu bat islatzen dute, jorratzen diren edukiengatik zein haiek lantzeko planteatzen diren jarduerengatik. Etorkizunerako proposamen batzuk aipatzen dira amaieran, kultura bisualaren eta estudio bisualen ikerketek sorturiko markoa oinarritzat hartuz.

GAKO-HITZAK: Arte bisualen hezkuntza · Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza · Kultura bisuala · Artea.

Plastic and Visual Education in Basque Country: Which kind of art education can be provided by images in textbooks?

This investigation examines what kind of art education is developed in the schools of the Basque Country. To that end, the images present in the textbooks used in arteducation in Secondary education have been analyzed. The main conclusion is that arteducation is outdated there, according to the content addressed and to the proposedactivities to work with them. Finally, some proposals for the future are outlined related to theframework suggested by the research comming from visual Studies and visual Culture.

KEY WORDS: Visual art education · Secondary school · Visual culture · Art.