Uztaro 89 (2014)

Txinatar literatura euskaraz: zeharbidezko itzulpenetatik zuzenekoetara itzultzaile-bikoteen eskutik

Laburpena:

Artikulu honetan, orain artean txineratik euskarara itzulitako literatur testuen gainbegiratu bat eskaintzen dugu. Txineratiko euskal itzulpenak oso bakanak eta heterogeneoak izan diren arren, gehienek badituzte zenbait ezaugarri komun (literatura klasikoa da nagusi; poemak, alegiak edo pentsamenduari lotutako testuak itzuli dira; itzultzaileen ekimenez egin dira ia denak; zeharbidezkoak dira gehienak, eta xede-kulturari begira eginikoak). Bestalde, bilakaera bat nabari da itzulpen zaharrenetatik berrienetara: gero eta garrantzi handiagoa ematen zaio zuzenean txineratik itzultzeari, eta, zeharbidez itzuliz gero, zubi-hizkuntza zehazteko joera ari da nagusitzen; bestalde, sorburu-hizkuntzan aditua den ikertzaile baten eta xede-hizkuntzan esperientzia duen itzultzaile baten arteko elkarlana gero eta fenomeno ohikoagoa ari da bihurtzen. Artikulu honen bi egileok itzulitako Mo Yanen Hori da umorea, maisu! lana bat dator, zentzu horretan, txineratik egindako itzulpen berrienen ezaugarriekin.

GAKO-HITZAK: Txinatar literatura euskaraz · Zeharbidezko itzulpena · Zuzeneko itzulpena · Elkarlanean egindako itzulpena.

Chinese literature in Basque: towards direct translations through teamwork

This article offers an overview of the Chinese literary texts translated so far into Basque. Although Basque translations of Chinese texts are very scarce and heterogeneous, most of them share certain common characteristics (mostly classical literature; poetry, fables or Chinese thought; promoted by the translators themselves; indirect and targetoriented). Moreover, we can see an evolution in the way to translate: more and more importance is given to direct translation from Chinese, and when a text is not translated directly from the source language, the trend is to specify the intermediary language; in addition, the collaboration between an expert in the source language and an experienced translator in the target language is becoming a common phenomenon. In this sense, the work Hori da umorea, maisu! by Mo Yan, translated into Basque by the authors of this article, shares some characteristics with the most recent translations from Chinese.

KEY WORDS: Chinese literature in Basque · Indirect translation · Direct translation · Team translation.