Uztaro 90 (2014)

Nazio-identitatea eta erreferentzialtasuna EiTBn: Gaur Egun albistegiaren kasua

Laburpena:

Euskal Telebistako informazio-programetan islatzen diren nazio-identitatearen erreferentziak aztertzen dira lan honetan. Ikerketa burutzeko, Juan Jose Ibarretxe jeltzalea eta Patxi Lopez sozialista EAEko lehendakariak izan ziren garaietako Gaur Egun albistegiak hartu dira oinarri. Euskal Herriaren kontzeptua, lurraldetasunari buruzko ahozko aipamena eta haren iruditeria infografia eta mapetan ikertu dira, hedabide publikoak bi agintaldi horietan aireratu dituen albistegien ezaugarriak eta haien arteko diferentziak nabarmentze aldera. Lan honen ondorio nagusia hauxe dugu: Lopez lehendakariaren agintaldian Euskal Telebistak ekoitzitako albistegietako berrietan areagotu egiten da nazio-identitate espainiarraren erreferentziak agertzeko joera.

GAKO-HITZAK: Euskal Telebista · Albistegia · Nazio-erreferentzialtasuna.

National identity and references in EiTB: Gaur Egun news programÂ’s case

This work analyzes national identity and references in EITBÂ’s news programs. The research is based on the review of the program Gaur Egun broadcasted at the time the nationalist Juan Jose Ibarretxe and the socialist Patxi Lopez were presidents of the government of the Basque Autonomous Community. The concept of the Basque Country, the oral references to territoriality and its imaginary in graphics and maps are studied in order to highlight the characteristics and differences in public media news in both mandates. The main conclusion of this work is the following one: the news produced on Basque television during president LopezÂ’s term reinforce Spanish national identityÂ’s references in the programs.

KEY WORDS: Basque Television · News · National identity.