Uztaro 91 (2014)

Unibertsitatea Garapenerako Lankidetza Deszentralizatuan: Euskal Autonomia Erkidegoko kasua

Laburpena:

Garapenerako Lankidetza Deszentralizatuak, gaur egun leku askotan atzerakada jasaten ari den arren, garapenerako lankidetzaren ohiko erlazio eta jarduteak berritzea ekarri du; lankidetza-eragile eta harremanei arreta berezia eskaini die eta lankidetza eraldatzailea ahalbidetu duten aukerak sortu ditu.

Garapenerako lankidetzarekiko konpromiso sendoenetakoa duen autonomia-erkidegoa izaki, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua esanguratsua da testuinguru honetan. Hori dela-eta, unibertsitateak EAEko erakunde nagusien garapenerako lankidetza-politikan izan duen papera aztertu da. Azterketa honek berebiziko arretaz barne hartu ditu ondorengo elementu biak: alde batetik, euskal lankidetzaren hastapenetatik gaur egun arte lankidetza-politikak diseinatzeko orduan unibertsitateari esleitu zaion papera, eta beste alde batetik, 1988tik 2008ra doan hogei urteko tartean aipatu politikak ezartzean bete duen papera.

GAKO-HITZAK: Garapenerako unibertsitate-lankidetza · Lankidetzadeszentralizatua · Politiken ebaluazioa.

Universities within Decentralized Development Cooperation: the case of theBasque Country

Decentralized Cooperation, despite its current decline in different places has brought new ways of approaching relationships and practices of development cooperation, emphasizing actors and partnerships involved, and giving rise to new possibilities for transformative cooperation.

In this context, the case of the Basque Country is relevant for being one of the autonomous communities most committed to the cooperation, and a pioneer in some respects. For this reason we analyze the role universities have played in the cooperation policies of the main institutions of the Basque Country, on the one hand reviewing the role assigned to universities in the design of these policies, and on the other hand analyzing how the implementation of these policies has been conducted in a twenty years period (1988-2008).

KEY WORDS: University cooperation · Decentralized cooperation · Policy evaluation.