Uztaro 94 (2015)

Emakumeak eta bertsolaritza. Gaiak, rolak eta bertsoak genero-ikuspuntutik

Egilea(k):
Izaro Zinkunegi Barandiaran
DOI:
10.26876/uztaro.94.2015.5
Jakintza-arloa:
Soziologia
Orrialdeak:
91-112
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

2013ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko finalean jarritako gaiak, bertsolariek hartutako paperak eta sortutako testuak genero-ikuspuntutik aztertzen dira ikerketa-lan honetan. Eduki-analisia erabili da tresna gisa horretarako. Eta azken urteetan bertsolaritzan genero-ikuspuntutik egindako hausnarketek euren fruituak eman dituztela ikusi arren, oraindik ere ezberdintasunak badaudela eta sistema kapitalista patriarkaleko ereduak erreproduzitu eta mantentzen direla ondorioztatu da.

GAKO-HITZAK: Generoa · Eduki-analisia · Rolak · Testua.

Women & bertsolarism. Topics, roles and the bertsos from the gender perspective

This research work analyses the topics dealt with in the 2013 Final Bertsolari Main Competition, the roles played by the bertsolaris and the texts created by them, from the gender perspective. For that purpose, content analysis is used as a tool in this research. Even though the gender perspective thoughts in bertsolarism have brought new lights in the last years, the conclusions are that there are still differences and that the patterns of the capitalist patriarchal system are reproduced and remain.

KEY WORDS: Gender · Content analysis · Roles · Test.