Uztaro 97 (2016)

Inbertsio sozialaren argi-ilunak: egokia ote Arrisku Sozial Berriei erantzuteko?

Laburpena:

Ongizate Estatuaren eraikuntza duela hamarkada asko definituriko arazoen gainean egin bazen ere, gaur eguneko egoerak oinarri haiek birdefinitzera garamatza. Krisi ekonomikoak eta agertu diren Arrisku Sozial Berriek, besteak beste, ongizatearen jasangarritasuna kolokan jartzen dute. Inbertsio sozialaren teorialariek horren diagnosi doitua eskaintzen dute. Horien ustetan, lan-merkatuan lehiakorrak diren gizabanako egokiak behar dira, giza kapitalean bizitza osoan zehar inbertituko dutenak. Estatuaren paperak murritzagoa izan beharko luke eta politika sozialak ekoizpenera bideratua. Estrategia hori, luzaroan martxan egon den merkantilizazio neoliberalaren dinamikaren gainean eraiki da eta eskubide sozialen etorkizuneko garapenean berebiziko garrantzia du.Testu honek inbertsio sozialaren estrategiaren inguruko ildo garrantzitsu batzuk azaltzen ditu, eta Ongizate Estatuaren etorkizuneko garapenerako kontzeptu nabari batzuen inguruan gogoeta proposatzen du.

GAKO-HITZAK: Ongizatea · Arrisku Sozial Berriak · Inbertsio Soziala.

Ambiguities about social investment: is it a good answer to new social risks?

Welfare State was built on problems defined several decades ago, but those roots must be redesigned. The economic crisis and New Social Risks, among other, make welfare unsustainable. Social investment theorists launched a sharp diagnosis of this situation. In their opinion, labour markets need competitive people, who invest in human capital along their lives. States must diminish its power, and social policy has to be market oriented. This strategy is grounded on the neoliberal commodification dynamic, and it has a meaningful importance on the development of the social rights.This paper explains some important issues about social investment strategy and proposes a reflection about some important concepts about the future development of the welfare state.

KEY WORDS: Welfare · New Social Risks · Social Investment.