Uztaro 98 (2016)

Aguraingo udal-bihitegia Antzinako Erregimenaren krisian, 1765-1840

Egilea(k):
Xabier Lamikiz
DOI:
10.26876/uztaro.98.2016.3
Jakintza-arloa:
Historia
Orrialdeak:
55-77
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Industriaurreko nekazaritza produktibitate txikikoa zen eta aleen merkatua integrazio-maila eskasekoa. Horregatik urrialdiak nahiko gertaera arruntak ziren. Udal-bihitegiak urrialdioi aurre egiteko eta ekoizpena sustatzeko sortu ziren Monarkia Hispanikoan zehar, eta bide batez bake soziala bermatzeko ere. Haien lana bereziki garrantzitsua izan zen 1765 ondoren: lehenik 1765ean ezarritako aleen merkataritza-askatasunak penintsulan zehar hornikuntza-arazoak sortu zituelako; eta, bigarrenik, XVIII. mende bukaerako ekoizpen-geldialdiak eta gerrek egoera ekonomikoa eta soziala nabarmen okertu zutelako, konbentzioz Antzinako Erregimenaren krisia deitzen duguna piztuz. Artikulu honetan Aguraingo udal-bihitegiak krisi horren garaian izan zuen eraginkortasuna aztertzen dugu. Besteak beste, nekazariei mailegatutako garia bertako gari-ekoizpen osoarekin alderatzen dugu.

GAKO-HITZAK: Aleen merkataritza · Industriaurreko nekazaritza · Janariurritasuna · Udal-bihitegi.

Agurain’s municipal granary during the crisis of the Ancien Régime, 1765-1840

The productivity of pre-industrial agriculture was low, and so was the level of integration of grain markets. As a result, food crises were a common occurrence. Throughout the Hispanic Monarchy municipal public granaries were created to fight food shortages, assist producers, and maintain social peace. Their presence became particularly important after 1765: first because the 1765 grain trade liberalisation caused repeated food supply problems, and secondly because production became stagnant and numerous wars broke out in the final decades of the eighteenth century. The resulting economic and social turmoil lasted for decades and is conventionally known as the crisis of the Ancien Régime. In this article we analyse the effectiveness of Agurain’s municipal granary during that crisis. We also compare the quantity of wheat lent to farmers for sowing with local wheat production

KEY WORDS: Grain trade · Pre-industrial agriculture · Food crises ·Public granary.