Uztaro 100 (2017)

Artearen arloko produkzio zientifikoa euskaraz XX. mendearen amaieran eta XXI.aren hasieran. UEUren UZTARO aldizkariaren ekarpena

Laburpena:

Artikulu honen zioa arte garaikidean sortutako euskarazko bibliografiaren ikuspegi orokorra ematea da. Horretarako, aldizkari akademikoak, monografia espezializatuak eta arte-zentro eta museoek ekoitzitako katalogoak eta bestelako argitalpenak aztertuko dira, irakurleari iturri eta baliabideak eskaintzeko asmoz. Horrekin batera, halako euskarazko produkzioak pairatzen dituen gabeziak eta arazoak aztertu eta konponbideak proposatzen saiatuko gara. Bigarren partean, konkretuki UEUren Uztaro aldizkarian (Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria), artearloko artikuluek izan duten oihartzuna aztertuko da.

Gako-hitzak: Arte garaikidea -- Produkzio zientifikoa -- Euskarazko bibliografia -- Ikerlan akademikoak Erakundeak -- Argitalpenak -- Aldizkari (zientifikoak) -- Uztaro

[Title]

Scientific production in the field of art in Euskara during the end of the XXcentury and the beginning of the XXI. UEU's UZTARO journal's contribution

[Abstract]

This article aims at offering a general view of the bibliography created in Basquearound contemporary art. It analyzes academic journals and publications, specialized booksand the broad production of catalogues and publications by art centres and museums, in orderto provide for a serious list of sources and resources for researchers. It also concentrates inproblems and lacks that appear in this production of knowledge, and it tries to propose somesolutions for them. In the second part, we study mainly the echo they have had some articlesof the area of the art in the journal Uztaro (Humanities and Social Sciences).

Key words: Contemporary art -- Scientific production -- Basque bibliography -- Academic research -- Institutions -- Publications -- (Scientific) Journals -- Uztaro