Uztaro 100 (2017)

Neuromarketinari hurbilketa: erabilgarritasuna eta eztabaida etikoa

Laburpena:

Neuromarketinak marketinaren esparruan aplikazio zuzenak dauzka, bereziki, merkataritza-ikerkuntzaren eta komunikazioaren arloetan. Diziplina hori banakoen portaera eta erabaki-hartze prozesuak ulertzeko ahalmen handiko tresna da. Teknika tradizionalekin konbinatuz eta modu egokian erabiltzen bada, zehaztasun eta osotasun handiak lor daitezke enpresen eskaintzak kontsumitzaileen behar eta nahietara hobeto moldatzeko. Lan honetan neuromarketinaren kontzeptuari hurbilketa egingo dugu, erabilitako teknikak, aplikazioak eta helburuak aipatuz. Horrez gain, neurozientziaren arloko metodoak enpresa-munduan erabiltzeak berekin dakarren eztabaida etikoaz ere arituko gara. Gure lanari osotasun handiagoaeskaintzeko asmoz, alde teorikoa osatzen duen ikerketa praktikoaren bidezkoemaitzak aurkezten ditugu, 50 inkesta, tasting proba eta aditu batekin sakonekoelkarrizketan oinarrituta.

Gako-hitzak: Neuromarketina -- Marketina -- Kontsumitzailea -- Merkataritza-ikerkuntza

[Title]

An approach to neuromarketing: Utility and ethical debate

[Abstract]

Neuromarketing has direct application in the field of marketing, particularly in theareas of market and communication research. This discipline is a tool of big potential forunderstanding the individual's behavior and decisions. Combined with traditional techniques,neuromarketing helps to obtain precise and more comprehensive results and if properly used,it helps the firms to give a better response to consumers' needs and wants. In this work, weapproach the concept of neuromarketing, its aims, techniques, and its applications. In addition,we review the ethical concerns about the use of methods from neuroscience in business.We complete the theoretical review with a survey to 50 consumers, a tasting test and an indepthinterview to an expert in this field.

Key words: Neuromarketing -- Marketing -- Consumer -- Commercial research