Uztaro 101 (2017)

Bibliaren itzulpenetik liturgiarako itzulpenera

Laburpena:

Artikulu honetan, Elizen Arteko Bibliaren itzultzaile-taldearen eta Elizbarruti arteko Liturgi Euskaratzaile Taldearen esperientzietatik abiatuta, itzulpenari buruzko gogoeta zabala egiten da, baina, funtsean, Bibliaren itzulpenak eta liturgiarako itzulpenak dituzten ezaugarriak, erlazioak eta berezitasunak argitzeko asmoarekin. Horretarako, gaztelaniazko eta euskarazko hainbat itzulpenetako adibideak erabiltzen dira.

Gako-hitzak: Biblia-itzulpena -- Liturgiarako itzulpena -- Euskaratzea -- Baliokidetasun funtzionala

[Title]

From Bible translation to liturgical translation

[Abstract]

This article analyses the experience gained by the group of translators of the Basque Interconfessional Bible and the Interdiocesal Group of Basque Liturgical Translators and carries out an extensive reflection on translation with the goal of examining the characteristics, relationships and particularities of Bible and liturgical translation. The analysis is supported by examples drawn from several Spanish and Basque translations.

Key words: Bible translation -- Liturgical translation -- Translation into Basque -- Functional equivalence