Uztaro 103 (2017)

Aisialdia, jarduera soziokulturala eta inklusio soziala: Abusuko kasua

Laburpena:

Ikerketa-lan honen helburu nagusia Bilboko Abusu auzoko biztanleen jarduera soziokulturaletan ematen den parte-hartzea nolakoa den aztertzea izan da, parte-hartze horrek inklusio sozialean duen eragina aztertzeko. Ikerketa honen metodologia deskripziozkoa eta korrelaziozkoa izan da eta horretarako galdetegia erabili da. Ikerketan 18 urtetik gorako 94 pertsonak parte hartu dute, eta horietatik % 45,7k baieztatu dute komunitatea hobetzeko parte hartzen dutela. Komunitatea hobetzeko parte hartzen dutenek, parte hartzen ez dutenen aldean, inklusio sozialaren inguruko hainbat baieztapenetan ikuspegi positiboagoa adierazi dute.

Gako-hitzak: Aisialdia -- Inklusioa -- Giza eta kultur animazioa -- Parte-hartzea -- Komunitatea

[Title]

Leisure, socio-cultural activities and social inclusion: The case of Abusu

[Abstract]

This a The main purpose of this investigation has been to analyse how the participation of the neighbourhood of La Peña is in sociocultural activities, to observe how that participation influences on social inclusion. The methodology of this research has been descriptive and correlative and for that, a questionnaire has been used. 94 people have participated on the questionnaire, all over 18 years old, and the 45.7% of them said they are involved in the community improvement. Those who are involved in the community improvement, comparing to those who aren´t, have demonstrated a more positive perspective on some of the statementson social inclusion.

Key words: Leisure -- Inclusion -- Investigation -- Participation -- Community