Uztaro 107 (2018)

Ipuinetako pertsonaiak ezaugarritzeko komunikazio-estrategiak: irakaslearentzako gida xume ulerterraza

Laburpena:

Lan honetan haurrei eskolan kontakizun adierazgarriak aurkeztearen garrantzia azpimarratzen da eta horretarako kontalariak zein komunikazio-estrategia erabil ditzakeen proposatzen da. Kasu honetan, irakurketako estrategia horiek pertsonaiak ezaugarritzeko erabiliko ditugu, pertsonaien nortasunari, emozioei eta kontakizunaren kokapenari arreta eskainiz. Irakurritakoa Haur Hezkuntzako haurrei zuzenduta dagoenez, dualismoan oinarritutako sailkapenak eta horri dagozkion ipuinetako adibideak bildu dira, proposamena ulergarriago egiteko. Adibide horiek guztiak oinarritzat erabiliko dira erakusteko nola hobetu daitekeen irakurketa ozen esanguratsua. Pertsonaiak ezaugarritzeko estrategien inbentario bat proposatu dugu eta horiek baliatzeko eta planifikatzeko markaketa-sistema bat.

Gako-hitzak: Komunikazio-estrategiak -- Ipuinak -- Irakaslearen eginkizuna -- Intentziozko irakurketa ozena

[Title]

Story characters characterization by means of communicative strategies: asimple but comprehensive guide for teachers

[Abstract]

The aim of this work is to emphasise the importance of reading aloud stories meaningfully to preschool children in school and, to do this, we suggest some communicativ estrategies for teachers. We use those reading strategies to characterize characters, underlining their identity, emotions and also their location in the narration. As reading aloud is aimed to preschool children, we collect examples from different stories and classify them based on opposing characters, in order to make this proposal more simple but comprehensible. Each example provide us with different skills to improve our techniques for reading aloud meaningfully. We also propose an inventory of strategies to characterize story characters and a marking system to plan the reading aloud sessions and to show how these strategies can be used with different characters.

Key words: Communicative strategies -- Stories -- Teaching activity -- Intentional read aloud