Uztaro 108 (2019)

Zer emozio pizten dizkigu hilerokoak?

Laburpena:

Ikerketa honek Euskal Herriko gazteek gizarte gisa hilerokoa emozionalki nola ulertzen duten lantzea du helburu. Hau da, hilerokoaren eraikuntza kolektiboan emozioek duten garrantzia jorratzea. Horretarako, 18-26 urte arteko 185 gazteren hilerokoaren definizio emozionala aztertu da, bai maila kualitatiboan bai eta kuantitatiboan ere. Hasteko, asoziazio askeko ariketa bat burutu da eta emaitzak analisi lexikalarekin aztertu dira. Bigarrenik, afektu positibo eta negatiboa neurtzeko PANAS eskala ere aplikatu da. Emaitza guztiak parte-hartzaileen sexuaren (emakume/gizonezko) eta ideologia feministaren (feminista/ez feminista) arabera landu dira. Emaitzek erakutsi dute oraindik estigmatizazioarekin lotutako karga emozional negatibo nabarmena sortzen duela hilerokoak gazteengan nazka, lotsa, haserre edota tristura sentimenduekin lotuta. Halere, harrotasunarekin eta bestela kokarga positibodun emozioekin lotutako eraikuntza ere aurkitu da. Hilerokoaren eraikuntza positibo hori espresuki ideologia feministari loturik dago eta emakumeak ahalduntzen ditu. Bukatzeko hilerokoa gizarte-emozio ikuspuntu honetatik lantzetik eratorritako ondorioak eta osasunaren eraikuntza positiboago baterako premisak eztabaidatu dira.

Gako-hitzak: Emozioak -- Feminismoa -- Gizarte-irudikapena -- Hilerokoa

[Title]

What emotions promote menstruation?

[Abstract]

Our study investigates the importance of the emotions in the collective construction of menstruation. That is, this paper analyzes how Basque youth emotionally understand menstruation. For this we analyzed the emotional definition that 185 young people aged 18-26 made about menstruation. To begin with, an exercise of free association was carried out and its results were analyzed through lexical analysis. Secondly, the PANAS scale of negative and positive affect was also applied. All results were worked on taking into account the sex (female/male) and the feminist ideology (feminist/non-feminist) of the participants. The results revealed that menstruation still generates a high negative emotional charge linked to feelings of disgust, shame, anger or sadness. However, also emerged a representation with a positive emotional charge linked to emotions such as pride or happiness. This positive construction that empowers women is especially linked to feminist ideology. In addition, the implications of the emotional representation of menstruation, as well as their importance in the way that this issue is faced, are considered.

Key words: Emotions -- Feminism -- Social representations -- Menstruation