Uztaro 14 (1995)

Hurbiltasun-zatidura irrati-telebistako kazetaritzan: praktika desegokia

Egilea(k):
Iñaki Zabaleta Urkiola
Jakintza-arloa:
Komunikazioa eta Kazetaritza
Orrialdeak:
49-60
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Irrati edo telebista-estazio baten izaerak, nortasunak eta helburuek erreferentzi markoa mugatzen, neurtzen, finkatzen dute, eta fondoa zein forma, tipoa zein estiloa, maiztasuna eta hedapena babesteaz gain, aurkezten diren informazioen erliebea eta kokapena, hauei dagozkien albiste-zerbitzuak, egiten den kazetaritza-mota eta profesionalen lana, konfiguratu egiten dituztela ematen du, “giza-faktoreak” errealitate telebistatuaren egile diren heinean (Bennet 1983; Epstein 1973; Zabaleta Urkiola 1994). Hau guztiau bereziki gizartearen beraren gatazka sustantiboetan da nabarmen, non entzuleak, azpi-azpian dagoen gatazka aditzera ematen duten gertakarien subjektu eta parte diren, sarri askotan etika eta deontologiaren kalterako.

 

The character, personality and the aims of a radio- or television-station limit, measure and establish its reference-framework; it seems that, appart from protecting the content and the format, the type and the style, and the frequency and the diffusion, they also configurate the relief and the location of the informations presented, the news-services of these informations, the type of the journalism done and the work of the professionals, when “human factors” are responsible for televised reality (Bennet 1983; Epstein 1973; Zabaleta Urkiola 1994). All this is specially remarquable in the substantive conflicts in society, where audiences are both subject and part of the events which explain the disputes deep down in the question, quite often to the detriment of ethics and deontology.