Uztaro 109 (2019)

Giza baliabideen zuzendaritza eta lan-antolaketako praktikak berrikuntzaren eragile

Egilea(k):
Aitziber Lertxundi Lertxundi
DOI:
10.26876/uztaro.109.2019.2
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
29-47
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Berrikuntzak enpresa eta beste erakundeen arreta erakarri du azkeneko urteetan. Hori dela-eta, berrikuntzarako ahalmena eta emaitzak hobetzeko iturriak hainbat esparrutan landu dira, izaera ezberdineko iturriak aipatu direlarik. Besteak beste, teknologiari eman zaion garrantzia nabarmena izan da, baina geroz eta esanguratsuagoa da ikerketa garatzen joan den eran beste iturri batzuek ere jaso duten arreta. Horien artean pertsonak daude. Ugari dira pertsonen portaeraren inguruan, eta, oro har, horien zuzendaritzaren inguruan egindako ikerketen ekarpenak. Lan honetan, giza baliabideen zuzendaritzak eta lana antolatzeko erak berrikuntzaemaitzetan izan dezakeen eragina aztertzen dugu, eta horretarako, literaturaren berrikuspena egin dugu. Era honetan, pertsona, gizabanakoa, berrikuntzaren muinean kokatzen dugu, erakundeek bere estrategian kudeatu beharreko gako gisa.

Gako-hitzak: Giza baliabideen zuzendaritza -- Lan-antolaketa -- Berrikuntza

[Title]

Human resource management and work organisation practices as drivers of innovation

[Abstract]

Innovation has attracted the attention of companies and other organizations over the last few years. For this reason, the sources to improve capacity for innovation as well as innovation results have been studied in several areas, addressing sources of diverse nature. Among others, the importance given to the technology have been remarkable, but, as the research moves ahead, more and more significant attention has been paid to other sources. Individual, human resources are amongst them. Much research has been done about innovative behavior of employees and, in general, about their management. In this work, we look into the impact of human resource management and work organization on innovation results, and for this purpose, we’ve done a literature review. In this way, we place the human, the individual, in the heart of innovation, as a key for organizations to manage it in their strategy.

Key words: Human resource management -- Work organization -- Innovation