Uztaro 15 (1995)

Identitate soziala nabarmentzearen eragina esklusio moralean

Egilea(k):
Luixa Reizabal Arruabarrena, Jose Valencia Garate
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
97-107
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Identitate Sozialari buruzko ikuspegi psikosoziala (Tajfel 1981, 1982) eta taldearteko gatazkari buruzko teoria (Sherif 1966; Doise 1986; Deutsch 1986) tartekatuz, identitate gatazkatsuekiko taldekidetza eta identitatearen nabarmentze kontestualari (indibiduala vs. soziala) buruzko arazoak eztabaidatzen dira artikulu honetan. Hain zuzen ere, ikuspegi hauetan oinarrituz, testuinguru gatazkatsu batean identitate ezberdinak nabarmentzearen eta bestearen ebaluaketaren artean dauden zenbait prozesu soziokognitibo hipotetiko planteatzen dira.

Honela, 2 x 2-ko (Identitate esklusibo euskalduna eta espainiarra x identitate indibiduala vs. soziala nabarmentzea) diseinu bat eta balio ezberdintasunari, deslegitimizazioari, hautemandako gatazkari eta bestearen ebaluaketari buruzko neurbideak erabiliz, Euskal Herrian garatzen den gatazka soziopolitikoaren inguruan burututako ikerketa baten emaitzak aurkezten dira.

 

Combining Social Identity’s psychosocial approach (Tajfel 1981, 1982) and the Intergroup Conflict theory (Sherif 1966; Doise 1986; Deutsch 1986), we examine problems about conflicting group membership and contextual identity outstanding (individual vs. social). Basing in these approaches, we stablish some hypothetic sociocognitive process that mediate between the contextual outstanding of different identities and other\'s evaluation in conflicting contexts.

Thus, using a 2 x 2 design (Basque/Spanish identity and social vs. individual identity salience), the perceived value difference, the delegitimization, the perceived conflict and other’s evaluation as measures, we present the data from a research developed in the context of the sociopolitical conflict in the Basque Country.