Uztaro 120 (2022)

Hegoaldeko Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleen usteak eleaniztasunari buruz

Laburpena:

Eleaniztasuna garrantzi handiko gertakaria da gurean. Gizartearen eta bereziki hezkuntza-komunitatearen ardura nagusietakoa da, euskararen transmisioaz gaindi, gainerako curriculum-hizkuntzen kalitatezko irakaskuntza bermatzea. Ikerketa honen helbururik behinena da Hegoaldeko Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleen eleaniztasunari buruzko usteak ezagutzea. Izan ere, irakasleen usteetan sakontzeak hizkuntzei atxikitako juzguak eta irakas-jardunak hobeki ulertzea dakar. Uste horiek ezagutzea helburu, online galdetegia diseinatu eta Hegoaldeko lau lurraldeotako 418 irakasleren datu kuantitatiboak jaso dira. Emaitzek islatzen dute irakasleek uste positiboak dituztela eleaniztasunari buruz, eleaniztasuna onura gisa hautematen dutela eta euskararen garrantzia aintzatesten dutela. Ikerketa-emaitzek ondorioztatzen dute, oro har, irakasleek uste positiboak dituztela eleaniztasunari buruz eta ikasle eleaniztunak hizkuntza-ikasle hobeak kontsideratzen dituztela, bazterturik erabat eleaniztasuna arazo-iturri izan daitekeen ustea; edonola ere, Haur eta Lehen Hezkuntzako irakasleek sakon errotuta dute honako uste hau: hizkuntzak, zenbat eta lehenago, orduan eta hobeto.

Gako-hitzak: Irakasleen usteak -- Lehen Hezkuntza -- Euskara -- Eleaniztasuna -- Hizkuntza gutxitua ardatz duen hezkuntza

[Title]

Pre-Primary and Primary School teachers’ beliefs towards multilingualism in Hegoalde

[Abstract]

Multilingualism is an important matter in our country. One of the main concerns of society and especially of the educational community is to guarantee the transmission of Basque and the teaching quality of the other curricular languages. The main objective of this study is to discover Pre-Primary and Primary school teachers’ beliefs about multilingualism in Hegoalde (Basque Country). In fact, doing research about teachers’ beliefs means gaining better understanding of their judgments and teaching practices. In order to know about these beliefs, an online questionnaire was designed to collect the quantitative data from 418 inservice teachers. The results reflect the positive beliefs teachers hold about multilingualism and that they consider multilinguals better language learners, rejecting any belief that may consider multilingualism problematic. Nonetheless, Pre-Primary and Primary school teachers hold a deep rooted belief: the sooner you start learning the language, the better.

Key words: Teachers’ beliefs -- Primary school -- Basque language -- Multilingualism -- Minority language based education