Uztaro 123 (2022)

Unibertsitateko irakaslegaiek Lehen Hezkuntzako ikasleentzat Txikipedian sortutako matematikako edukien egokitasuna neurtzen

Laburpena:

Artikulu honek baliozkotze-prozesu bat biltzen du, zeinak egiaztatu nahi izan duen Lehen Hezkuntzako ikasleek matematikako edukiak ulertzeko Txikipedia lagungarri izan duten ala ez, bai testuari zein testuaren osagarri diren ikus-entzunezkoei erreparatuta. Txikipediako matematikako edukiak Mondragon Unibertsitateko Lehen Hezkuntza Graduan irakasle izateko ikasketak egiten ari diren ikasleek sortu dituzte eta Euskal Herriko sei ikastetxetan baliozkotu dira. Emaitzek erakutsi dute Txikipediako sarrerak irakurtzea lagungarria dela ikasleentzat, nahiz eta ikusentzunezkoen ekarpenarekin lotutako emaitzek galdera berriak sorrarazi dituzten. Hala ere, esan dezakegu humanitate digitalek lagun dezaketela matematikaren irakaskuntza hobetzen, bai irakaslegaien formakuntzan zein ikasleen edukien ulermenean ere.

Gako-hitzak: Wikipedia/Txikipedia -- Humanitate digitalak -- Konpetentzia digitalak -- Matematika -- Lehen Hezkuntza -- Irakasleen formakuntza

[Title]

Mathematical content created by student teachers for Primary Education students: measuring the appropriateness of Txikipedia

[Abstract]

This paper describes a validation process which aims at checking if Primary Education students are able to understand mathematical contents using Txikipedia, taking into account both textual content and complementary audiovisual contents. The Txikipedia contents analysed have been created by student teachers enrolled in the Primary Education Degree at Mondragon Unibertsitatea and validated by students from six schools in the Basque Country. Results obtained show that reading Txikipedia contents is helpful for students, although the results relates to audiovisual contents have created new questions. Conclusions reveal that digital humanities can contribute to improving mathematics teaching,both in teacher education and primary education.

Key words: Wikipedia/Txikipedia -- Digital humanities -- Digital competences -- Mathematics -- Primary education -- Teacher Education