Uztaro 124 (2023)

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren barne-koordinazioa aztergai

Egilea(k):
Ane Izagirre Arratibel
DOI:
10.26876/uztaro.124.2023.5
Jakintza-arloa:
Soziologia
Orrialdeak:
103-123
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honetan Gizarte Zerbitzuen Sistemaren barne-koordinazioa aztertu da; zehazki, lehen mailako arretaren eta bigarren mailako arretaren arteko koordinazioharremanak. Funtsean, koordinazio-harremanen gaia mahaigaineratzea du helburu, sistemaren funtzionamenduan duen garrantzia balioan jarriz. Bigarren mailako iturriez osatutako analisi honek errealitatea sistematizatu gabe, gaiaren inguruko hausnarketa teorikoa proposatzen du. Horretarako, gaia testuinguruan jartzen lagundu duten kontzeptuak eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arau nagusiak aztertu dira. Ondoren, harremanetan eragina izan dezaketen aldagaiak identifikatu dira egungo erronkak bistaratzeko asmoz. Azkenik, ondorio eta etorkizunerako proposamenak aipatzearekin eman zaio amaiera artikuluari. Lanketa teorikoak, Gizarte Zerbitzuen Sistema sendotze aldera, profesionalen jardunean ohikoak diren koordinazio-harremanak lantzen eta egonkortzen jarraitzeko beharra azaleratu du.

Gako-hitzak: Gizarte Zerbitzuak -- Koordinazioa -- Arreta-maila -- Gizartelangilea

[Title]

Analysis of the internal coordination of the Basque Social Services System

[Abstract]

This article analyses the internal coordination of the Social Services System; specifically, the coordination relations between primary and secondary care. It raises the issue of coordination relations, highlighting their importance in the functioning of the system. The analysis, based on secondary sources, without attempting to systematise reality, proposes a theoretical reflection on the subject. The basic concepts are analysed, as well as the main regulations of the Basque Social Services System. Afterwards, possible conditioning variables in coordination relations have been identified, as well as proposals for the future. The theoretical work highlights the need to continue working on stabilising coordination relations in professional practice in order to contribute to the consolidation of the Social Services System.

Key words: Social services -- Coordination -- Level of care -- Social worker