Uztaro 126 (2023)

Gatazkak ebazteko bestelako bideak (Alternative Dispute Resolution) araudi prozesal zibilean, jurisdikzioaren galga ala akuilu?

Laburpena:

Pandemia ondorengo garaian, eta haren ondorio larriak epaitegien funtzionamenduan gainditzeko asmoarekin, Espaniako legegileak «Justizia Zerbitzu Publikoaren Eraginkortasun Prozesalari buruzko Lege Proiektua» aurkeztu du. Haren berrikuntza nagusia gatazkak ebazteko bide egokiak dira, arau orokor moduan, epaitegi zibiletara joan ahal izateko derrigorrezko baldintza bihurtu dituelarik. Gainera, prozesu zibila martxan dela ere haren erabilera suspertu egin da. Horien inguruko irakurketa kritikoa egingo dugu, batez ere, Botere Judizialarekin duten harremanean sakonduz. Zer dira, jurisdikzioaren galga ala akuilu?

Gako-hitzak: Teknika estrajudizialak -- Gatazkak ebazteko bestelako bideak (Alternative Dispute Resolution) -- Gatazkak ebazteko bide egokiak -- Jurisdikzioa -- Gatazkak ebazteko estatuaren sistema

[Title]

Alternative Dispute Resolution techniques in civil procedure regulation, brake or revulsive of jurisdiction?

[Abstract]

After pandemic, and in order to to overcome its serious effects on functioning of courts, Spanish legislator has presented «Procedural efficiency of public justice service» bill. Its main novelty are the Adequate Techniques of Conflict Resolution, converted, as a rule, into a mandatory condition to enter to civil courts. They are also strengthened once the civil process has begun. The aim is to make a critical reading about them, delving, mainly, into their relationship with the Judiciary. What are they brake or revulsive of jurisdiction?

Key words: Extrajuditial tecnhiques -- Alternative Dispute Resolution -- Adequate Dispute Resolution -- Jurisdiction -- State system of conflicto resolution