Uztaro 20 (1997)

Ezpeleta, Lekorne eta Makeako azentu-ereduez

Egilea(k):
Iñaki Gaminde Terraza, Jasone Salaberria Fuldain
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
93-103
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Lan honetan Lapurdiko behenafarreraren barnean kokaturik dauden Ezpeleta, Lekorne eta Makea herrietako azentu-ereduetarako lehen hurbilpena egin nahi dugu. Horretarako bertan eginiko inkesta batzuen neurketa akustikoetan oinarrituko gara.

Azentua Hegoaldean eta zubereraz gero eta ezagunago egiten zaigun bitartean, lapurtera eta behenafarreraren azentu-ereduei buruz dakiguna deus guti da oraindik orain. Horregatik, gure lantxo hau lehen saioa ez bada ere, hutsune hori betetzera heldu da.

Lanaren lehen atalean azterketa akustiko txiki bat aurkezten dugu; bigarren zatian lortu ditugun datuen analisi fonologikoa egingo dugu. Hirugarren zatian pluralaren erabilerak gainiroki ikusiko ditugu. Azkenik, laugarren eta bosgarren zatietan, deklinabidea eta aditz jokatuen erabilera batzuk aztertuko ditugu.

 

In this article we make an initial approximation to the accent model used in the villages of Ezpeleta, Lekorne and Makea (dialect of Behenafarroa in Lapurdi), basing on an acoustical measurement of some inquiries made in these villages.

Even if the accent is increasingly known in Hegoalde and within the dialect of Zuberoa, we know very little about the accent model within the dialects of Lapurdi and Behenafarroa. That is why this work, even if it is not the first essay, tries to fill this blank.

Primarily, in the first part, we present a little acoustical measurement; in the second part we make a phonologic analysis of the results we have got; we go on with the use of the plural form in the third part. Finally, in forth and fifth parts, we analyze the declination and some uses of conjugated verbs.