Uztaro 20 (1997)

Inflazioaren teoria integral baterantz

Egilea(k):
Xabier Renteria Uriarte
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
37-59
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Inflazio-teorien azken joerak eta arazoak gainditzeko aurrerapausu batzuk proposatzen ditugu. Asmo horrekin, a) ezohizko abiapuntu bat hartzen dugu inflazioa ulertzeko; b) gizarte taldeen borrokaren garrantzia garatzen dugu; eta c) horren guztiaren inplikazio teorikoak aztertzen ditugu. Bide honi jarraiki, inflazioaren ikuspegi integral bat lortzen dela dakusagu.

 

In order to overcome the last trends and problems of inflation theories, we suggest the following steps. We aim to: a) take an unusual starting point to insight into inflation; b) highlight the significance of social groups fight; and c) analyse the theoretical implications of the above mentioned. All this will surely lead us towards an integral view on inflation.