Uztaro 20 (1997)

Nortasunari buruzko adjektiboak

Egilea(k):
Luis Sainz de Murieta Alvarez
Jakintza-arloa:
Psikologia
Orrialdeak:
105-118
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Euskaraz nortasunaren ezaugarriak azaltzeko erabiltzen den lexikoa (adjektiboak batez ere) eta atzetik dauden dimentsio nagusiak aztertzen dira, hizkuntzak nortasuna ikertzeko marko egokia eskaintzen digulakoan gaudelako. Adjektiboak azalarazteko asmoz, alde batetik, Rep testaren moldaketa bat erabili dugu eta, bestetik, 38 nobelatan pertsonaiak psikologikoki deskribatzeko erabilitako hitzak aztertu ditugu. Hitzen atzetik dauden dimentsioak identifikatzeko helburuarekin, proba bat eratu dugu (diferentzial semantikoa delakoaren antzekoa) eta, koerlazioen analisi faktoriala eginez, zenbait dimentsio aurkitu ditugu. Rep testa Psikologi Fakultateko bigarren kurtsoko 135 lagunek burutu zuten eta guk sortutako proba bosgarren kurtsoko 42 ikaslek. Emaitzak beste zenbait kulturatan aurkitutakoekin bat datoz.

 

The article analyses the lexicon (principally adjectives) utilized in the Basque language to describe the psychological characteristics, because in our opinion the language offers the adequate mark to understand the personality. To discover the adjectives, we have utilized the Kelly´s Rep-test and the psychological words we have found in 38 novels. In order to study the intercorrelations between the adjectives and the basic dimensions, we have constructed a test similar to the so called semantic differential. A hundred and thirty five subjects solved the Rep-test and forty two subjects answered the second test´s questions. The all were psychology students in the University of the Basque Country. The results agree with the ones obtained in some lexicological studies that have been done in other cultures.