Uztaro 22 (1997)

Erdarazko relatibo esplikatibo mota bat euskaratzen

Egilea(k):
Mitxel Kaltzakorta Mentxaka
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
59-67
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Euskaraz relatibo esplikatiborik ez-eta, erdarazko mota honetako esangura kausalekoak itzuli gura izanez gero euskarara, baditugu estruktura bi ezin aproposagoak gehienbatean: bata BAIT- aurrizkia eta, bestea, ETA partikula. Bata zein bestea egokiak direla frogatzeko oinarritzen da artikulugilea teoria-mailan BAIT- aurrizkiari buruz Koldo Mitxelenak erranikakoan eta ETA partikularen gainean Luis Villasantek adierazitakoan, eta datu-mailan han-hemengo idatzizko eta ahozko adibideetan.

 

The relative explaining form does not exist within the Basque language; but in translating this form from the Spanish to the Basque language, when it has a causal meaning, we find two structures: the prefix BAIT- and the particle ETA. To show on a theoretical level that these structures are proper, the writer bases his stament, on the one hand, on what Koldo Mitxelena said about the prefix BAIT-, and, on the other hand, on what Luis Villasante said about the particle ETA. On the data level, the writer bases his explanation on some written and oral examples.