Uztaro 22 (1997)

Iritzi publikoa, iritzi publikatua eta publikoaren iritzia: hedabideen eragina euskal politikagintzan

Laburpena:

Zer da “iritzi publikoa”? Politikagintzan oso kontzeptu erabilia izan arren, ez du beti esangura bera izaten. Batzuetan gizabanakoen iritzien batuketa gisa agertzen da, beste batzuetan hedabideetan agertutako iritzietara mugatzen delarik. Alabaina, hedabideek gizabanakoen iritziak islatzen dituzte, ala berenak gehienbat? Edota gizarteko aktoreek plazaratzen dituztenak? Galdera hauei erantzuteko, Hego Euskal Herrian irakurtzen diren egunkarien eta ikusten diren telebisten edukiaren analisi zabal batez eta iritzi-inkesta handi batez baliatu gara. Biotan “iritzi publikoak” sarritan baldintzatzen omen dituen gai bi aztertu ditugu: ETA eta Espainiako Gobernuaren arteko negoziazio politikoa, batetik, eta euskarari buruzko hizkuntz-politika, bestetik.

 

What is “public opinion”? Being a very useful term in politics, it is not clear that it has a unique meaning. Public opinion seems to represent individual opinions. At the same time, when we talk about public opinion we are often repeating opinions published by mass media. But do media reflect the real opinion of people, or only their own opinion? Or even opinions expressed in public by different social actors? In order to answer these questions we have based our research on an exhaustive content analysis of TV and newspapers in South Basque Country and on a large opinion-survey, about two items that often seem to be conditioned by “public opinion”: the political negotiation between ETA and the Spanish Government, and language policy on the Basque Language.