Uztaro 36 (2001)

Kazetariak eta formakuntza profesional iraunkorra

Egilea(k):
Eguzki Urteaga
Jakintza-arloa:
Soziologia
Orrialdeak:
53-71
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Artikulu honen helburua, kazetarien heziketa profesional iraunkorra (FPI) aztertzea da eta, zehazkiago, berak duen garrantzia kazetarien heziketa orokorrean. Orain arte, ikerlariak gai horretaz aldendu dira eta, interesatu direnean, hasierako heziketa hobetsi dute, hots, unibertsitatean zein kazetari-eskoletan lortzen diren diplomak. Nire helburua hutsune hori betetzea da, Frantziako eta bereziki Pirineo Atlantikoetako (Ipar Euskal Herria eta Biarnoa barne) kazetarien FPI jorratuz. Nire hipotesiaren arabera, kazetari horien heziketa profesional iraunkorrak mutazio bat jasan du, dispositibo (heziketa indibidualerako oporra, heziketa plana, heziketa-hitzarmena, aldizkaketa eta gazteen gizartean eta lan-munduan sartzea, luzaroan langabezian daudenentzako heziketa), organismo, eskaera (enpresaburuak, sindikatuak, kazetariak) eta publikoen biderkatze eta ezberdintzeak eragina.

 

The objectif of this article is to analyse the formation profesional continu of journalists and, more precisely, his place in the general formation of journalists. Up to now, when searchers are interested on this subject, they have prefered the initial formation, that is to say, diplomas obtened in universities and journalism schools. My objectif, is to fill up this empty, studing the formation profesional continu of France and, particulary, Pyrenees Atlantics journalists (north of Basque country and Bearn included). According to my hypotesis, the formation profesional continu has known a mutation with the multiplication and diversification on dispositifs (individual formation hollidays, formation plans, formation conventions, formations for unemployeds) organisms, requests (chiefs of entreprises, syndicates, journalists) and publics.