Uztaro 55 (2005)

Euskal Herriko eskola-gazteak telebistaren katean

Laburpena:

Honako artikulu honek bere baitara biltzen ditu Euskal Herriko lau unibertsitate-irakaslek 2003-2005 bitartean egin duten ikerketa baten emaitzetako batzuk: gazteak eta telebista-kontsumoaren azturak erlazionatzen dituztenak. Ikerketa-taldearen aburuz, telebistaren katean bizi diren arren, oro har, gazteek ez dute garatu ikus-entzunezkoek eskaintzen dituzten eduki sinbolikoak modu askean eta era kritikoan deskodifikatzeko tresna intelektual egokirik.

Ildo horretatik, hemen azaltzen den ikerketaren atalak honako helburu bi hauek izan ditu jomugan: teknologia komunikatiboen baitan, jakitea zein den gazteek duten ikus-entzunezko hedabideen kontsumo-maila, hori batetik; eta, bestetik, telebistari begira jartzen direnean, jakitea zein den euren alfabetizazio berezituaren maila medioetan.

 

The present article summarizes some of the conclusions from research carried out by four Basque professors between 2003 and 2005 regarding the media literacy of Basque teenagers (ages 14-18). In this case, the teenagers’ television viewing habits were specifically analyzed. According to the research group, despite the high degree of television consumption, these teenagers are not able to critically and freely analyze the contents of television programming.

The research group had two primary objectives: to find out their consumption of
media and find out their degree of media literacy when they are in front of the TV.