Uztaro 64 (2008)

Gure gaztetxoen gaitasun komunikatiboaren argazkia

Egilea(k):
Nekane Goikoetxea Agirre
Jakintza-arloa:
Hizkuntzalaritza
Orrialdeak:
51-66
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Gaitasun Komunikatiboa eta hizkuntzen arteko elkar eragina EAE-ko hezkuntza eleanitzean (2007) izeneko doktorego-tesian oinarritutako artikulua da honako hau. Tesi horretan gure hezkuntza-sistemako gaztetxoen gaitasun komunikatiboa eta euskara, gaztelania eta ingelesaren arteko elkarreraginaren nondik norakoak aztertzen dira. Bi azter-ardatz nagusi horiek, gainera, bi aldagai nagusiren arabera landu ditugu: batetik, elebitasuna lortzea helburu duten bi eskola-ibilbide nagusiren arabera, hala murgilketa nola berezko hizkuntza gutxiagotua iraunarazteko eredua; bestetik, ingele-saren sarrera goiztiar zein berantiarraren arabera.
 
Metodologia kualitatiboa erabili dugunez, ezin ditugu orokortu gure lagin mugatuarekin lortutako emaitza eta ondorioak. Hala ere, erabilitako metodologiak gaztetxoen gaitasun komunikatiboaren argazki sakona ateratzea ahalbidetu digu, sakona ñabarduretan, sakona hiru hizkuntzen arteko harremanetan. Hortaz, artikulu honetan erakutsiko dugun argazkia baliagarria izan daiteke gure hezkuntza-sistemaren argi-ilunak ezagutzeko.
 
 
 
This article is based in a PhD thesis: “Communicative competence and interlinguistic influence in the plurilingual education of the Basque Autonomous Region” (2007). The main aim of this PhD thesis is to analyze the communicative competence of young people in the Basque Autonomous Region and the intelinguistic influence between euskara, spanish and english. Both areas of interest have been analyzed, taking into account the syllabus followed by students in the education system. Specifically, we are interested in finding out the difference between the early introduction of English both in subjects who are following a syllabus involving linguistic immersion in Euskera, and in subjects who are following a bilingual syllabus which involves maintaining their own minority mother tongue. In this article we´ll show a photograph of  the communicative competence of our young people.