Uztaro 68 (2009)

Multifuntzionaltasuna eta baso-eredu produkti-bistaren krisia. Funtzio ekologikoak Bizkaiko baso-politikan

Egilea(k):
Iñaki Esparta Soloeta
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
5-30
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Multifuntzionaltasunean oinarrituriko kudeaketan, basoak, gizarteari ondasun eta zerbitzu ugari eskaintzeko gai diren ekosistema konplexutzat hartzen dira. Ikuspegi berri honetan, produkzio-funtzioarekin batera, funtzio ekologikoak eta aisialdiari loturikoak ere aintzakotzat hartzen dira. Horrek, era berean, erronka handiak ezartzen dizkio baso-politikari, zeren ingurumenari eta aisialdiari loturiko aldagaiak kontuan hartzera behartzen baitu.
    Lan honen helburua, ekonomia ekologikoak eta instituzionalismoak eskainitako ikuspegian oinarrituz, Bizkaiko baso-sektorearen egoera analizatzea eta bertako baso-politikan funtzio ekologikoek hartzen duten garrantzia aztertzea izan da. Emaitzei dagokienez, alderdi hauek nabarmendu daitezke: (i) jabetzaren egiturak determinatzen du Bizkaiko baso-eredua; (ii) merkatu-mekanismoek ez dutenez aukerarik eskaintzen multifuntzionaltasuna bultzatzeko, beharrezkoa da Administrazioaren esku-hartzea eta (iii) baso-politikak, edozein esparrutan gauzatzen delarik, produkzio-funtzioa lehenesten jarraitzen du.
    

    GAKO-HITZAK: Baso-politika · Multifuntzionaltasuna · Baso-kudeaketa iraunkorra · Ingurumen-politika.


    Management based on multifunctionality regards forests as complex ecosystems able to provide an array of products and services to society. In this new perspective ecolo-gical and recreational functions, as well as productive ones, are taken into consideration. As environmental and recreational measures must now enter the agenda of decision makers, present-day forest policy is facing new challenges.
    Using ecological economics and institutionalism as methodological approach, the aim of this article is to analyze the situation of the forest sector in Biscay and to assess the importance of ecological functions in the forest policy. The following conclusions can be drawn from the research: (i) property structure is determining the forest model in Biscay; (ii) since implementation of multifunctionality can not be carried out resorting to market mechanisms, Administration´s intervention is regarded as necessary; and (iii) forest policy, irrespective of the field of application,  keeps giving priority to the productive function.

    KEY WORDS: Forest policy · Multifunctionality · Sustainable forest management · Environmental policy.