Uztaro 70 (2009)

Landa-garapen politika eta ingurumenarekiko harremana Euskal Autonomia Erkidegoan (1992-2008)

Egilea(k):
Iker Etxano Gandariasbeitia
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
27-47
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

    Landa-garapeneko politikek, eremu horietako ohiko jardueren sustapena eta berregituratze sozioekonomikoa bultzatzeaz gain, lurralde-antolaketa zein ingurumen-esparru gero eta garrantzitsuagoak barneratu dituzte beren proposamenetan. Artikulu honek horixe aztertzen du, zein izan den landa-garapen politikaren ingurumentze prozesua Euskal Autonomia Erkidegoan, alegia. Basogintza eta nekazaritza-ingurumen neurriez gain, prozesu honetan arreta berezia merezi du Natura Eremu Babestuen politikak, zeina neurri handian landa-garapenekoarekin uztartu egiten den funtzionalki zein kronologikoki.
    
    GAKO-HITZAK: Landa-garapen politika · Ingurumena · Natura Eremu Babestuak · Euskal Autonomia Erkidegoa.


    Rural development policies, apart from revitalizating traditional activities and promoting socioeconomic restructuration within rural areas, have included a vision increasingly relying on land planning and environmental issues. The article analyzes just this, i.e. the environmentalization process that the rural development policy has undergone in the Basque Country. Apart from forestry and agri-environmental mesures, in this process must be paid attention on Natural Protected Areas policy, which to a certain extent merges with rural policy in terms of function and time horizon.

    KEY WORDS: Rural development policy · Environment · Natural Protected Areas · Basque Country.