Uztaro 71 (2009)

Nafarroako erlijio-eraikinen jabetza: ikuspegi historiko-juridiko bat

Egilea(k):
Roldán Jimeno Aranguren
Jakintza-arloa:
Historia
Orrialdeak:
71-85
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

    Nafarroako erlijio-eraikinen jabetza ikuspegi historiko-juridikotik jorratzen da.  Zuzenbidearen historiatik lau dira ondare honen jabetzaren inguruan argitu behar diren kontuak: patronatuaren izaera eta jabetza (ezin dira nahasi Patronatua —Zuzenbide Kanonikoak arautzen duena— eta Jabetza), eraikinen tipologiak (katedralak, eliza parrokialak, monasterio eta komentuak, kofradien egoitzak, ermitak…), Estatu liberaleko desamortizazioa eta frankismoaren legedia. Ondorio bezala, Zuzenbide positibotik hausnarketa iushistoriko bat egiten da.
    
    GAKO-HITZAK: Eliza Katolikoa · Jabetza · Zuzenbide kanonikoa · Desamortizazioa.


    In this article we explain the religious buildings’ ownership in its legal historic aspect. From history of law’s point of view, we must explain four subjects about this ownership: patronage and ownership (we must not confuse Patronage and Ownership), different types of buildings (cathedrals, parish churches, monastery and convents, konfraternity´s headquarters, ermitages…), liberal state´s disentailment and Franco´s time laws. In fact, we do an iushistoric reflexion from a positive law´s point of view.

    KEY WORDS: Catholic Church · Ownership (Property) · Canonical law · Disen-tailment.