Uztaro 73 (2010)

Kopenhageko Klima Aldaketari buruzko Konferentzia: helburua Mexikon lortu behar da

Egilea(k):
Asier Garcia Lupiola
DOI:
10.26876/uztaro.73.2010.2
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
23-37
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Kyotoko Protokoloak, herrialde industrializatuek atmosferara jaurtitzen dituzten berotegi-efektuko gasen kopurua murrizten duen nazioarteko itunak, 2012ko abenduan indarrean egoteari utziko dio. Protokoloa ordeztu behar duen testuari buruzko negoziaketak 2007an hasi ziren eta 2009ko abenduan Kopenhagen garatu zen Nazio Batuen Klima Aldaketari buruzko Koferentzian bukatu behar ziren. Foro horretan herrialde industrializatuek izandako jarrerek ez zuten asmo handirik islatu eta ez zen nazioarteko akordio loteslerik lortu, nahiz eta Europar Batasunaren proposamenak aipagarriak izan ziren. Nazio Batuek Kopenhageko Akordioa aurrerapausotzat jotzen badute ere, Kyotoko Protokoloa ordeztuko duen testu loteslearen onarpena Mexikon garatuko den batzarrean egin beharko da.
    
GAKO-HITZAK: Klima-aldaketa · Ondorio ekonomikoak · Berotegi-efektuko gasen murrizketa · Europar ingurune-estrategia.


Kyoto Protocol, an international treaty which establishes the reduction of green-house gas concentrations in the atmosphere, expires in December of 2012. The negotia-tions in order to get a new treaty to replace it started in 2007; they had to finish in December of 2009 with the adoption of a binding text in the United Nations Climate Change Confe-rence held in Copenhagen. In this meeting industrialized countries presented little ambitious proposals, although European Union’s position was quite interesting, so the objective couldn’t be achieved. United Nations want to see a forward step in the Copenhagen Accord; anyway, a new treaty to replace Kyoto Protocol will have to be necessarily adopted in the next meeting in Mexico.

KEY WORDS: Climate change · Economic consequences · Greenhouse gases reduction · European environmental strategy.