Uztaro 74 (2010)

Lurruna kristaletan: apala da eskola-gazteen alfabetizazio-maila ikus-entzunezkoetan

Laburpena:

Euskal Herriko eskola-gazteak, hamalau eta hamazortzi urte bitarteko gazteak eta nerabeak, ikus-entzunezko teknologien eta beroriek garraiatzen dituzten eduki sinbolikoen kontsumitzaile handiak dira oro har.  Euskal Herriko neska-mutilek denbora asko eta diru dezente eskaintzen dizkiete teknologia komunikatzaile berriei.
Halere, kontu eta jarrera kritiko zabalik gabeko kontsumoa praktikatzen dute eskola-gazte horietako askok. Internet darabilte, telebista darabilte… ez beti jakinda zein mundutan barneratzen diren, ez beti jarrera eta ikuspuntu beregain eta kritiko batetik abiatuta horietara.

    GAKO-HITZAK: Nerabeak eta gazteak · Ikus-entzunezkoak · Alfabetizazio mediatikoa · Euskal Herria.The Basque Country’s school students –young people and adolescents between the ages of fourteen and eighteen– are, on the whole, avid consumers of audio-visual technologies and of the symbolic content they transmit.  Boys and girls in the Basque Country devote much time and a considerable amount of money to the new communication technologies.
Yet many of these school students engage in consumption without any broad critical attitudes or concern. They use the Internet and TV but are not always aware of the kinds of worlds they are becoming immersed in, and do not always do so from the starting point of an independent and critical attitude and perspective towards these mediums.

    KEY WORDS: Adolescents and young people · Audio-visual products · Media literacy · Basque Country.