Uztaro 74 (2010)

Natura-eremu babestuen balorazio ekonomikoa Euskal Herrian: berrikusketa bibliografiko bat

Egilea(k):
Iker Etxano Gandariasbeitia
DOI:
10.26876/uztaro.74.2010.1
Jakintza-arloa:
Ekonomia
Orrialdeak:
5-19
PDFa deskargatuDeskargatu

Laburpena:

Ingurumen-ondasun eta zerbitzuen gaineko balorazio ekonomikoa ebaluazio-tresna erabilgarri gisa azal daiteke, bereziki natura-eremu babestuen (NEB) politikak gero eta garrantzi handiagoa eskuratzen duen testuinguruetan. Nahiz eta NEBen gaineko balorazio ekonomikoak tradizio luzea duen, Euskal Herriko NEBen gain egindakoak oraintsukoak dira. Artikulu honek balorazio ekonomiko horiek jasotzen dituzten ikerlanen berrikusketa bibliografikoa egiten du. Egindako azterketak disparekotasun nabarmena azaltzen du emaitzei dagokienez, zeinak neurri handian balorazio-ariketetan definitutako ingurumen-ondasun eta erabilitako metodologien menpe dauden. Horrekin batera, NEBen izendatze eta garapenean arrazoi ekonomikoez gain beste era batzuetako arrazoiak kontuan hartzeko beharra ere azpimarratzen da.
    

    GAKO-HITZAK: Kostu/Onura Analisia · Balorazio ekonomikoko metodoak · Natura-eremu babestuen politika · Euskal Herria.    Economic valuation of environmental goods and services apparently seems to be an useful evaluation tool, particularly within contexts in which Natural Protected Areas (NPA) policy gains increasing relevance. Despite economic valuation of NPA has an important tradition empirical applications undertaken in the Basque Country are quite recent. This paper completes a literature review of them. The analysis undertaken reveals great differences on results due to economic valuation is deeply dependent on both environmental goods defined and methods employed. Furthermore, when a NPA is declared and developed the fact of considering different sort of reasons other than just economic ones is highlighted.

    KEY WORDS: Cost-Benefit Analysis · Economic valuation methods · Natural Protected Areas policy · Basque Country.