Uztaro 75 (2010)

Generoaren eragina komunikazioaren garapenean 8-30 hilabete bitarteko haur euskaldunetan

Laburpena:

    Lan honetan aztertzen da generoaren eragina komunikazio-garapenean haur euskaldun txikietan (8-30 hilabete bitartean). Horrela, aurkezten dira 2.811 haur euskaldunen komunikazio-garapenaren hainbat alderdiren datuak. Datuak bildu ziren MacArthur-Bates Communicative Development Inventories tresna erabiliz, haren euskararako egokitzapenaren bertsio luzea eta laburra (Komunikazio Garapena Neurtzeko Zerrenda). Emaitzek erakus-ten dute generoaren eragina txikia dela 8-30 hilabete tartean. Aldiz, adinaren eragina ertaina-altua izan zen. Adinaren eta generoaren artean elkarreragina ere ez zen agertu eragile gisa komunikazio-garapena azaltzeko. Emaitzek justifikatzen dute Komunikazio Garapena Neurtzeko Zerrendan pertzentilen taulak kalkulatzean neskatoak eta mutikoak batera kontuan hartzea.
    
    GAKO-HITZAK: Komunikazio-garapena · Hizkuntza goiztiarra · Genero-ezberdintasunak · Communicative Development Inventories.

    This report analyzes gender influence in communicative development in 8 to 30 months-old Basque children. Here several aspects concerning language skills from 2811 Basque children are examined. Data were collected using the Basque long and short ver-sions (Komunikazioa Garapena Neurtzeko Zerrenda) of the MacArthur-Bates Communica-tive Development Inventories. The results showed that gender differences had weak effect in the age range from 8 to 30 months. However, the effect of age was medium-high. The interaction between gender and age was neither a determinant factor to explain the communicative development. The results justify the reason to calculate both boys’ and girls’ percentiles together for Komunikazio Garapena Neurtzeko Zerrenda.

    KEY WORDS: Communicative development · Early language · Gender differences · Communicative Development Inventories.