Uztaro 75 (2010)

Zigor-bitartekaritza Espainian egokiro arautzeko ereduen bila: zigor-bitartekaritza Frantzian

Laburpena:


    Espainiar ordenamendu juridikoko sistema penalak kinka larria bizi du. Beste akats askoren artean, bereziki mahaigaineratzen dira bide jurisdikzionalak zigor-liskarrak ebazteko aurkezten dituen ahuleziak. Testuinguru horretan, delituak eta faltak konpontzeko tresna egokia delakoan, zigor-bitartekaritzaren aldeko apustua egiten dugu. Horregatik, haren kontzeptua eta ezaugarriak jorratzen ditugu, gatazkak ebazteko orduan erakusten dituen abantaila guztiak azpimarratuz. Jurisdikzioz kanpoko teknika honek, baina, ez du arauketa oso, sistematiko eta koherenterik gure ordenamenduan, nahiz eta gure irudiko beharrezkoa izan. Legegilea lan hori egitera animatzeko, eta haren zeregina errazteko, liskarrak ebazteko metodo hau Frantzian nola arautzen den aztertzea du helburu artikulu honek.  
    
    GAKO-HITZAK: Zigor-bitartekaritza · Justizia berritzailea (restaurative justice) · Askatasuna · Frantzia.


    The penal system of Spanish Law is living a serious crisis. Among other defects, all the weaknesses that jurisdictional way presents solving penal disputes are specially showed. In this context, convinced that it is an appropriate tool to solve crimes and misdemeanors, we bet on criminal mediation. Therefore, we study its concept and characte-ristics, highlighting advantages that shows solving disputes. However, this extrajurisdictional technique has not a complet, systematic and consistent regulation in our legal system, though, it is necessary, in our opinion. In order to encourage the legislature to make this work, and to facilitate his task, this article aims to study how is regulated this conflict resolution method in France..

    KEY WORDS: Criminal mediation · Restaurative justice · Freedom · France.