Uztaro 83 (2012)

Nola eragin lan-munduko langile euskaldunen euskararekiko jarrera eta portaeran? Pertsuasio-estrategien bidea urratuz

Laburpena:

Ikerketa honetan konparatzen dira lan-eremuan euskararekiko jarrera eta erabilera hobetzeko helburuarekin bi pertsuasio-estrategiaren eraginkortasuna (erdiko bidea eta bide periferikoa). Emaitzek erakusten dute pertsuasiorako erdiko bidean oinarritzen den estrategiak emaitza hobeak eta iraunkorragoak ematen dituela euskararen erabilerari dagokionez.
    
    GAKO-HITZAK: Euskararen erabilera · Jarrera · Pertsuasio-estrategiak.

How to influence the attitude and language use of Basque speakers in the field of work:  persuasion as strategy

    The research paper compares the validity of two persuasion strategies, namely intermediate and peripheral persuasion strategies, in the correction of attitude and language practice of Basque speakers in the field of work. The data gathered reveal better and more sustained results through the application of intermediate persuasion strategies.

    KEY WORDS: Use of Basque language · Attitude · Persuasive strategies.